Dansk Selskab for Infektionsforebyggelse

Dansk Selskab for Infektionsforebyggelse

Kasserer
Forbedringskonsulent
Torben Christensen
Forbedring,
Region Nordjylland
Niels Bohrs vej 30,
9220 Aalborg Ø
Tlf. 22577571
Formand
Overlæge, Ph.D, dr.med.
Bente Olesen
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling,
Herlev Gentofte Hospital,
Herlev Ringvej 75
DK - 2730 Herlev
Tlf. 38685282
Næstformand
Hygiejnesygeplejerske, MPH
Anette Jensen
Infektionshygiejnen
Aalborg Universitetshospital
Hobrovej 42A, stuen, th.
9000 Aalborg
Tlf. 97660649
Bestyrelsesmedlem
Klinisk sygeplejespecialist, MKS
Monica Kegel Dalsgaard
Anæstesi og operationsklinikken
HovedOrtoCentret
Rigshospitalet
Tlf. 35451554
Webmaster
Overlæge, Ph.D, FEBVS
Jacob Budtz-Lilly
Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99, Skejby
DK-8200 Aarhus N
Tlf. 24778914
Bestyrelsesmedlem
Funktionsleder
Lissi Collatz Glade
Rigshospital
Den Regionale Sterilcentral
Henrik Harpestrengsvej 13
Opgang 13, Afsnit 1301
2100 København Ø
Tlf. 51642483
Bestyrelsesmedlem
Overlæge, Ph.D, Speciallæge i Klinisk Mikrobiologi
Anne Kjerulf
Central Enhed for Infektionshygiejne
Statens Serum Institut
5 Arterillivej
DK-2300 Copenhagen S
Tlf. 32688145