Bestyrelsen

Kasserer

Mads Tanggaard Okholm

Projektleder

Planlægning

Aalborg Universitetshospital

Formand

Bente Olesen

Overlæge, Ph.D, dr.med

Klinisk mikrobiologisk afdeling

Herlev Gentofte Hospital

Næstformand

Sanne Grønvall Kjær Hansen

Overlæge

Infektionshygiejnisk Enhed

Klinisk mikrobiologisk afdeling

Odense Universitetshospital

Bestyrelsesmedlem

Anette Jensen

Hygiejnesygeplejerske, MPH

Infektionshygiejnen

Aalborg Universitetshospital

Bestyrelsesmedlem

Merete Stenum

Sterilcentralchef 

Tværgående kvalitetsansvarlig

Sterilcentralen

Odense Universitetshospital &

Svendborg Sygehus

Bestyrelsesmedlem

Anne Kjerulf

Overlæge, Ph.D, 

Speciallæge i Klinisk Mikrobiologi

Central Enhed for Infektionshygiejne

Statens Serum Institut

Bestyrelsesmedlem

Jacob Budtz-Lilly

Overlæge, Ph.D, FEBVS

Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T

Aarhus Universitetshospital