Velkommen til DSIF's hjemmeside

Dansk Selskab for Infektionsforebyggelse - DSIF

Hygiejne i Sundhedsvæsenet - Medicinsk udstyr og genbehandling

 

 

Præliminært program for DSIF´s årsmøde d. 15.-16. marts 2023 på Hotel Nyborg Strand

Overordnet tema: Infektionsforebyggelse på tværs

 

 

Onsdag d. 15. marts

Kl. 08.45-09.15: Registrering, kaffe, te og udstillingsbesøg.

Kl. 09.15-09.25: Årsmødet åbnes med velkomst af Bente Olesen, formand for DSIF.

Kl. 09.25-09.30: Tak til tidligere bestyrelsesmedlemmer.

Kl. 09.30-09.40: Præsentation af selskabets nye navn og logo ved Monica Kegel Dalsgaard, bestyrelsesmedlem i DSIF.

Debat: Når hospitalet flytter hjem: Hvordan sikres infektionsforebyggelsen?

Kl. 09.40-11.10: Journalist Lars Igum Rasmussen er ordstyrer for debatten, som indledes med korte indlæg (5-7 min.) fra hver af de 4 debattanter.  Herefter debatrunde med deltagelse fra salen.

Kl. 11.20-11.50: Korte indlæg fra industrien (1. halvleg).

Hver udstiller har 2 min. til kort at præsentere deres stand.

11.50-12.50: Frokost og udstillingsbesøg.

Tema: Nye veje til øget compliance inden for infektionshygiejne?

12.50-14.20: Der vil være 4 korte indlæg (15 min.) og et langt (30 min.), der omhandler håndhygiejne, auditredskaber og nye webløsninger.  

14.20-14.50: Korte indlæg fra industrien (2. halvleg).

Hver udstiller har 2 min. til kort at præsentere deres stand.

14.50-15.20: Pause og udstillingsbesøg.

Tema: De allermest resistente bakterier: CPO-udbrud i Danmark – hvad har vi lært?

15.20-16.40: Der vil være 3 indlæg, der belyser de erfaringer, vi har fået med disse udbrud i Danmark.

16.40-17.00: Generalforsamling.

17.00-17.30: Udstillingsbesøg.

18.30-:            Festmiddag.

 

Torsdag d. 16. marts

Tema: Genbehandling af engangsudstyr?

09.00-10.20: 5 korte indlæg (10 min.) – fra Danmark, Norge og Sverige. Herefter diskussion med salen.

10.20-10.50: Pause og udstillingsbesøg.

Tema: Ibrugtagning af nye hospitaler og institutioner

10.50-12.00: 4 indlæg med erfaringer fra virkeligheden.

12.00-13.00: Frokost og udstillingsbesøg.

Tema: Det sterile flow

13.00-14.00:  3 indlæg om det sterile flow og udfordringer ved nye strukturer.

Tema: Hvorfor gør de, som vi siger?

14.00-14.50: 3 korte indlæg (15 min.) om 3 forskellige virksomhedskulturer.

14.50-15.00: Afrunding af mødet ved Bente Olesen.

Ved mødet vil der være udstillingsstande fra lægemiddel- samt medikoteknikindustrien.

 

 

 

 

 

Link til den gode COVID-19 debat fra årsmødet 2021, den kan godt tåle et genhør.

https://vimeo.com/559849485/f715424888