Program

 

Årsmøde d. 15.-16. marts 2023 på Hotel Nyborg Strand

Overordnet tema: Infektionsforebyggelse på tværs

 

 

ONSDAG 15. MARTS

08.45 - 09.15

Registrering, kaffe, te og udstillingsbesøg.

09.15 - 09.25

Årsmødet åbnes med velkomst af Bente Olesen, formand for DSIF.

09.25 - 09.30

Tak til tidligere bestyrelsesmedlemmer.

09.30 - 09.40

Præsentation af selskabets nye navn og logo ved Monica Kegel Dalsgaard, bestyrelsesmedlem i DSIF.

 

DEBAT: Når hospitalet flytter hjem: Hvordan sikres infektionsforebyggelsen?

09.40 - 11.10

Journalist Lars Igum Rasmussen er ordstyrer for debatten,

som indledes med korte indlæg fra hver debattør. 

Debattanter:

 

 

Jette Holt

Hygiejnesygeplejerske, CEI, SSI

 

Jette Simonsen

Sygeplejefaglig leder, Jammerbugt Kommune

 

Thyge Lynghøj Nielsen

Overlæge, Lunge- og Infektionsmed. Afd.,

Nordsjællands Hospital

 

 

 

 

 

11.20 - 11.50

Korte indlæg fra industrien (1. halvleg)

 

11.50 - 12.50

Frokost og udstillingsbesøg

 

 

 

 

 

TEMA: Nye veje til øget compliance inden for infektionshygiejne?

12.50 - 14.20

Korte indlæg. Derefter diskussion.

Oplægsholdere:

 

 

Jan Koldbro

Hygiejnesygeplejerske, Infektionshygiejnen, Region Nord Studieophold i Australien om nye auditredskaber i primærsektoren.

 

Susanne Sandbøl Gundersborg

Hygiejnesygeplejerske, phd, Infektionshygiejnisk Enhed, Regionshospitalet Gødstrup
Sygeplejerske, phd-studerende, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Resultater fra ph.d.-projekt om håndhygiejne.

 

 

Anne-Mette Iversen

 

Mette Vita

Hygiejnesygeplejerske, Herlev Universitetshospital

Webløsning for compliance til håndhygiejne.

 

Mette Fagernes

Seniorrådgiver, FHI, Norge
Gamechanger for bedre smitteforebyggelse? Webløsning for registrering af håndhygiejne og værnemidler.

 

 

14.20 - 14.50

Korte indlæg fra industrien (2. halvleg)

 

14.50 - 15.20

Pause og udstillingsbesøg

 

TEMA: De allermest resistente bakterier: CPO-udbrud i Danmark

               – hvad har vi lært?

15.50 - 16.40

Korte indlæg. Derefter diskussion.

Oplægsholdere:

 

 

Barbara Holzknecht

Overlæge, KMA, Herlev og Gentofte Universitetshospital

Hvad er CPO, og hvorfor bekymrer det os?

 

 

Nina Ank

Hanne Donskov Eriksen

 

Overlæge, Leder af Infektionshygiejnen, Region Nord

Hygiejnesygeplejerske, Region Nord
Erfaringer med langvarige CPO-udbrud på 2 afdelinger og gevinsten ved miljøundersøgelser på Aalborg Universitetshospital.

 

 

 

Lisbeth Kyndi

Hygiejnesygeplejerske, IHE, Rigshospitalet

Erfaringer fra et Acinetobacter baumaniiudbrud på en brandsårsafdeling

 

 

16.40 - 17.00

Generalforsamling

 

17.00 - 17.30

Udstillingsbesøg

 

18.30 -

Festmiddag med underholdning

 

   
   

 

 

 

 

Torsdag 16. MARTS

TEMA: Genbehandling af engangsudstyr?

09.00 - 10.20

Korte indlæg fra repræsentanter i den arbejdsgruppe, der har arbejdet med dette samt fra Norge og Sverige. Derefter diskussion.

Oplægsholdere:

 

 

Maria Gaden

Leder af Center for Bæredygtige Hospitaler, Region Midt.

 

 

 

 

Trine Frederiksen

Hygiejnesygeplejerske, programchef for Drift- og Implementering af regionale sterilcentraler, Region Hovedstaden.

 

 

Oplægsholder pending

CEI, SSI

 

 

Oplægsholdere pending

Indlæg fra søsterorganisationen i Sverige.

Indlæg fra søsterorganisationen i Norge.

 

 

 

10.20 - 10.50

Pause og udstillingsbesøg

 

TEMA: Ibrugtagning af nye hospitaler og institutioner
- Erfaringer fra virkeligheden

10.50 - 12.00Oplægsholdere:

 

 

Anette Jensen

Lone Handberg

Hygiejnesygeplejerske
Kvalitetskonsulent
Gødstrup – overordnede betragtninger/ erfaringer og IPA-gennemgang

 

 

 

 

Hanne Hvingelby

Hygiejnesygeplejerske, Ikast-Brande Kommune
Indretning af plejeboliger med henblik på smitteforebyggelse og bekæmpelse af ensomhed

 

 

Jesper Brandt

 

Drifsleder, Herlev og Gentofte Universitetshospital

Enestuer og rengøring

 

 

Lisbeth Kyndi

Hygiejnesygeplejerske, IHE, Rigshospitalet.

Nordfløjen på Rigshospitalet
– før, under og efter

 

 

12.00 - 13.00

Frokost og udstillingsbesøg

 

 

 

 

 

TEMA: Ibrugtagning af nye hospitaler og institutioner

- Det sterile flow

13.00 - 14.00Oplægsholdere:

 

 

Christina Dam-Andersen

Lena Lambaa

Projektleder, Landssygehuset, Torshavn, Færøerne
Hygiejnesygeplejerske, Landssygehuset, Torshavn, Færøerne
Udfordringer med sterildepoter i ny fløj på Landssygehuset

 

 

 

 

Mads Tanggaard Okholm

Projektleder, Region Nord

Sterilt flow på nyt Aalborg Universitetshospital

 

Ditte Gundorph Olesen

Projektleder, Rigshospitalet

E-learning i den regionale sterilcentral

 

 

TEMA: Hvorfor gør de, som vi siger?

14.00 - 14.50

Korte indlæg fra 3 forskellige virksomhedskulturer.

Oplægsholdere:

 

 

Nils Brynjulfson

Steward, SAS

 

 

 

 

Oplægsholder pending

 

 

 

Oplægsholdere pending

 

 

 

14.50 - 15.00

Afrunding af årsmødet ved Bente, formand for DSIF.

 

 

På gensyn i 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved mødet vil der være udstillingsstande fra lægemiddel- samt medikoteknikindustrien.