Kort beskrivelse af afholdt årsmøde

Til DSCS’ jubilæumsmiddag holder professor Hans Jørn Kolmos, OUH en festlig tale om de forgangne 50 år med sterilisering, hygiejne og andre kuriositeter. Tak for en fin tale.

 

Til DSCS’ 50 års jubilæum havde overlæge Jacob Anhøj, Infektionshygiejnisk Enhed, Rigshospitalet skrevet sangen Fra 69 til 19, som han spillede til sammen med Anne-Marie Blok Hellesøe og Steen Rasmussen aka The Septic Singers